SteadyGo - Marknadskommunikation från start till mål. Ta hjälp av en kunnig konsult inom digital marknadsföring

Sökordsoptimera er content marketing

Sökordsoptimera Content Marketing

Att SEO-anpassa / sökordsoptimera sin content marketing är väldigt bra i flera aspekter. Den främsta anledningen till varför ni ska sökordsoptimera er Content Marketing / innehållsmarknadsföring är att underlätta för er målgrupp att hitta ert varumärke på relevanta söktermer för ert verksamhetsområde.

Arbetar ert företag redan med content marketing? I såna fall vet ni förmodligen tillvägagångssättet för hur man lägger upp en bra strategi i skapandet av sin content marketing. Om inte så bör ni läsa nästkommande stycke.

Vad är Content Marketing?

Content marketing = Trovärdig, relevant och engagerande kommunikation som ger mottagaren ett mervärde. Detta i syfte för att bygga långsiktiga relationer och stärka förtroendet för varumärket som en kunnig expert inom sitt verksamhetsområde. I huvudsak ska ens content marketing vara utbildande, berättande eller underhållande.

Det innehåll ni producerar kan vara i text, bild och videoform. Alla tillvägagångssätt är bra så länge er målgrupp finner innehållet relevant och engagerande.

Hur går man tillväga när man SEO-anpassar sin Content Marketing?

Steg 1 – Brainstorma idéer

Skissa upp idéer på relevanta ämnen som kan vara intressant för er målgrupp. Tips och idéer på något som rör den huvudsakliga verksamheten, berättelser om företaget/organisationen eller annat roligt innehåll är exempel på ämnen man kan nyttja sig av i sin Content Marketing.

Steg 2 – Planera

Det gäller att vara strategisk i planeringen av sin content marketing. Vad finns det för ämnen att presentera som är relevanta och engagerande för er målgrupp, hur och när är det bäst att kommunicera ut dessa ämnen? Bestäm därefter hur ni vill presentera dessa ämnen.

Steg 3 – Skapa innehåll

Utforma innehållet. Text, bild eller video. Rörligt innehåll är mest engagerande. En kombination av allt gynnar det organiska sökresultatet om man gör det på rätt sätt.

Steg 4 – Optimera sidan för högre synlighet i sökmotorerna

SEO-anpassa text och rubriker på hemsida. Exempelvis: skapar ni en sida om en båtpresenning, använd nyckelordet frekvent men naturligt i texten. Gärna över 300 ord för landningssidan och med böjningar av ordet (plural, bestämd form mm.). Addera bilder med alt-texter som berör de söktermer ni vill synas på. Youtube-videos gynnar synligheten i sökmotorerna, välj en rubrik som passar innehåll och de söktermer ni vill synas med ert varumärke på.


Behöver ni hjälp med er SEO/Sökordsoptimering eller att skapa SEO-anpassad innehållsmarknadsföring? Kontakta SteadyGo!

Freddy Karlsson

Freddy Karlsson

Marknadskommunikatör

vill du läsa mer?

Freddy SteadyGo

Kontakta Freddy SteadyGo!

Jag hjälper dig gärna med din marknadsföring! Skicka in en förfrågan eller boka ett möte direkt i min möteskalender.